Gümrükleme

Nasıl Yapıyoruz?

Mevzuat Yönetimi

Magna müşterileri, Magna tarafından özel olarak geliştirilmiş bir yöntem sayesinde çıkan mevzuatların hangi ürünleri etkilediğinin SKU bazında görürler. Mevzuat resmi gazete paylaşılarak değil, ürüne olan muhtemel etkisi sunularak paylaşılır.

Operasyon Yönetimi

Magna’da tüm operasyon adımları elektronik olarak izlenir ve kaydedilir. Bir işin başladığı dakikadan bittiği dakikaya kadar her bir adım kaydedilir ve buradan performans raporları üretilir. Bunlar canlı bir şekilde müşterileri izletilir.

Risk Yönetimi

Magna’da beyannameler hem fiziki olarak hem de elektronik olarak ayrı ayrı kontrol edilir. Bir beyanname aynı anda 2 farklı müşavir tarafından kontrol edilir. Beyannameler oluşabilecek olan ceza risklerine karşılık 1.000.000 TL risk sigortasıyla sigortalanmıştır.

Değer Yönetimi

Raporlar

Magna müşterileri çok fazla özel raporla beslenmektedir. Zengin rapor menüsünde olmayan bir rapor talep edildiğinde ise bunu MAGNA IT ekibi derhal müşterisi için tasarlar ve hayata geçirir.

YYS

Magna YYS konusunda danışmanlık hizmeti vermekte, sürecin tamamını A’dan Z’ye yönetmektedir

Sonradan Kontrol

Olası sonradan kontrol denetimlere karşılık MAGNA tüm riskleri ön görecek bir sonradan kontrol hizmeti sunmaktadır. Sizi denetimlere hazır tutmaktadır.

Maliyet Raporları

Projenizi hazırlıyoruz, belgenizi alıyoruz, takip ediyoruz ve kapatıyoruz

Dahilde İşleme& Yatırım Teşvik

İthal edilen eşyanın parça başı ithalat maliyetlerini MAGNA sisteminden alabilirsiniz. Bu sayede hem ithali bitmiş ürünlerinizin maliyetlerini sisteminize otomatik olarak transfer edebilir, hem de ithal edeceğiniz ürünün maliyetine ışık tutabilirsiniz.

Kurum İzinleri

Mevcut müşterileri MAGNA’nın iyi bir kurum izni uygulayacısı olmasını sağladı. TSE, CE, Tarım gibi konularda yurt dışındaki mevzuatı yakından takip eden yenilikleri anında müşterilerine sunan bir hizmet.