Kalite Yönetim Sistemleri

Nasıl Yapıyoruz?

Günümüz koşullarında bilgi, teknoloji ve iletişim alanında yaşanan büyük gelişmeler toplumları kıyasıya bir rekabete ve her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı ekonomik bir yarış içerisine sürüklemektedir. Dünya ticaretinin küreselleşmesi, rekabetin kapsam ve sınırlarını genişletmiş, yarışa katılanların sayısı giderek artmıştır.

Üstelik bu yarışa katılanlar her geçen gün daha üstün nitelikli olmaktadır. Müşteriler artık daha bilinçli, daha bilgili hale gelmiş ve müşteri beklentileri en üst seviyeye ulaşmıştır. Artık müşteri beklentilerini karşılamak yeterli olmamakta müşteri beklentilerinin de ötesine geçmek gerekmektedir. Değişim hızı artmış, özellikle teknoloji alanında yaşanan gelişmeler önceden hayal bile edilemeyen uygulamaları mümkün kılmıştır.

Artık değişime ve değişim hızına ayak uyduramayan kuruluşların ayakta kalabilmesi çok zordur. İşletmelerin ayakta kalabilmeleri ancak tüm sektörlerde müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun mal üretiminin veya hizmetin sağlanmasıyla gerçekleşebilecektir. Bu sebeple, kuruluşlarda, tasarım aşamasından başlayarak üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli iyileşmeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sistemi'nin uygulanması olmazsa olmaz bir şart olmuştur.

Bilgi Güvenliği Politikamız


IT hizmetleri MAGNA’nın ön plana çıkmasında önemli bir rol oynar.

IT ekibimizin kendi tasarladığı ve ürettiği raporlar sayesinde müşterilerimiz çok daha az zamanda çok daha fazla bilgiye erişebilmektedir. İş emrinin alımından hizmet faturalarının gönderimine kadar tüm süreçler gerek FTP gerekse web servis uygulamaları sayesinde müşterilerimize entegre edilir.

Gerek web gerekse mobil uygulamalar sayesinde tüm operasyon adımları da canlı olarak izlenebilmektedir. Bilgi ve belge güvenliği ISO 27001 belgesi ile garanti altına alınmıştır.